Właściwość komornika

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Debicy Michał Turczyk jest własciwy do prowadzenia egzekucji na terenie powiatu Dębickiego 

 

Powiat Dębicki:

miasta: Dębica, Pilzno, Brzostek 

gminy: Dębica, Pilzno, Brzostek, Czarna, Jodłowa, Żyraków

 

 

W oparciu o art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomośc spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 8 ust 6 wymienionej wyżej ustawy wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie, że korzysta z wyboru komornika.

Właściwość komornika